Här kan du läsa om konferensen på Chark-SM 2016

Välj rätt väg till framtidens konsument

27 oktober 2016, Eriksbergshallen, Göteborg

Konferensens moderator Bruno Hedlund startade dagen med att hälsa alla välkomna och påminna om att för två år sedan var vi rörande eniga om att:
• Ta oss an Kött/Chark och Klimatproblematiken genom innovativ produktutveckling
• Kopplingen Kött – Hälsa är en realitet som vi måste förhålla oss till!
Samtidigt som branschen fick ett uttalat krav från handeln om att vi måste ha en konsumentnära ansats och nytänkande i produktutvecklingen, frågor som relaterar till årets Charkdag.

Totalt besöktes Den stora charkdagen av mer än 500 personer. Ett bra betyg som visar att Chark-SM behåller sin plats som branschens största mötesplats.

Konferensens tema var Välj rätt väg till framtidens konsument och en rad engagerade talare satte fokus på de utmaningar och möjligheter som branschen står inför. Det var ett mycket uppskattat tema med känslan ”det är viktigt att vårda sitt varumärke och att veta om var konsumenten finns i det nya kommunikationslandskapet. Genom att vara medvetna om detta och göra gemensamma insatser så är framtiden full av möjligheter”.

Nytt för i år var att hedersutmärkelser för bästa ekologiska produkt och bästa klimatanpassade produkt delades ut.malarchark-eko-utmarkelse_webb Förra Chark-SM 2014 tog Culinar initiativet tillsammans med SP Food and Bioscience att dela ut en hedersutmärkelse för att uppmuntra branschen till innovation och kreativ problemlösning kring klimatkrav och hållbar utveckling, både miljömässigt och ekonomiskt.

Efter lunch erbjöds tre olika seminarier kring hållbarhet, klimat och smak, med möjligheten att välja det som för tillfället ligger närmast den egna verksamheten.

Bruno Hedlund avslutade dagen med att konstatera att branschen verkligen antagit handelns och konsumentens utmaningar och utvecklat produkter som möter kraven på att vara klimatsmarta och hälsosamma! Men att dagens konferens också visat att vi måste bli mycket bättre på att:

• Kommunicera värdet i våra produkter och varumärken.
• Utnyttja matens emotionella kraft i kommunikationen och berätta historien bakom våra ”goda” varumärken.
• Rusta oss för att ta plats på framtidens marknadsarenor och sociala media, samt att utnyttja E-handel och alternativa distributionsvägar.

Här kan du ladda ner programmet

Presentationerna från dagen:

Presentationer del 1

Presentationer del 2

Presentationer del 3

Presentationer del 4

Vad är grejen med kött & klimat?

En smaklig affär – Lyft fram produktens egenskaper

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev på info@charksm.se så får du senaste nytt om Chark-SM.