3 skäl att vara utställare på Kött & Charkuteridagarna

  1. 1. Syns där branschen finns och profilera ditt varumärke.
  2. 2. Nätverka och knyt nya värdefulla kontakter.
  3. 3. Få direktkontakt med beslutsfattare och utveckla dina affärer.

Exponeringspaket som utställare

MÄSSAN
– Utställningsplats. Monteryta ca 6 kvadratmeter.

KÖTT & CHARK-SM:S WEBBPLATS
– Exponering med namn, logotyp, kort presentation och länk till egen webb i utställarlistan på Kött & Chark-SM:s webbplats.

NYHETSBREV OCH TRYCKT MATERIAL
– Exponering på mässkarta.

Investering

28 000 kronor exklusive moms.

Vill du bli utställare på Kött & Chark-SM 2024?

Utöver att boka en utställarplats på under Kött & Charkuteridagarna finns det massor av ytterligare exponeringsmöjligheter för dig och ditt företag. Vi erbjuder allt från välkomstpåsar till synlighet kring seminariet och konferensen

Ta chansen och maximera synligheten för varumärket!

Kontakta oss på info@charksm.se