Array ( [bild] => https://www.charksm.se/wp-content/uploads/2020/06/styckarsm_1200_1.jpg [bildtext] => Styckar-SM genomförs för första gången under Chark-SMs branschdag i Göteborg den 27 oktober 2022. [bildlank] => https://www.charksm.se )
  • Array ( [bild] => https://www.charksm.se/wp-content/uploads/2020/06/styckarsm3_1200.jpg [bildtext] => 27 oktober [bildlank] => https://www.charksm.se )
  • Array ( [bild] => https://www.charksm.se/wp-content/uploads/2020/06/styckarsm_1200.jpg [bildtext] => [bildlank] => https://www.charksm.se )

Styckar-SM flyttas fram till den 27 oktober 2022.

Vi är så glada över att för första gången kunna arrangera ett Styckar-SM. Tävlingen genomförs inför publik under Chark-SMs branschdag den 27 oktober 2022 i Göteborg.

Tävlingsmomentet
Tävlingsmomentet i Styckar-SM består i att stycka en halv gris och de tävlande har 40 minuter på sig att omvandla den till produkter, färdiga att säljas i butik.

Bedömningen
Bedömningen kommer att omfatta:

  • Ekonomiskt utbyte, dvs bästa stycknings och fördelning av råvaran i mest lönsamma produkter.
  • Estetiska värden, både gällande hur styckningen har utförts och hur slutprodukterna ser ut.
  • Handlag
  • Arbetsorganisation
  • Hygien

Styckar-SM genomförs inför publik under Chark-SMs branschdag den 13 oktober i Göteborg. En tävlingsledare och kommenterande expert guidar åskådarna under tävlingen medan bedömningen görs av två oberoende domare med mycket lång erfarenhet inom branschen. Vinnaren koras senare under kvällens bankett, då även Chark-SM delar ut bedömningar och priser till Sveriges bästa charkprodukter i 17 klasser samt i en klass för vego-produkter (lakto-ovo och veganska).

De tävlande
I premiäromgången är det Sveriges sex största slakt- och styckningsföretag för griskött som inom kort kommer bjudas in till tävlan. Nästa gång är förhoppningen att tävlingen ska kunna utökas så att fler företag och styckare kan vara med.

Styckar-SMs målsättning
Det råder stor brist på styckare i Sverige och förhoppningen är att fler ska söka sig till yrket när de ser vilket fantastiskt hantverk som ligger bakom. Branschen arbetar just nu intensivt med ett utbildnings- och rekryteringsinitiativ och ser stora möjligheter att skapa fler jobb och väcka intresse för branschen. I Sverige finns det idag drygt 270 EU-godkända, slakt- och styckningsföretag i varierande storlek.

Allt kött tas tillvara
För att säkerställa att inget går till spillo kommer alla styckade produkter att skänkas bort efter tävlingen.

Visste du att vårt vanligaste köttslag i butik är grisköttet.