Array ( [bild] => https://www.charksm.se/wp-content/uploads/2018/06/LU-27530696.jpg [bildtext] => [bildlank] => )

Frågor och svar om domarbedömningarna

Kött & Chark-SM är en kvalitetstävling. När Sveriges bästa produkter från charkdiskarna ska utses är det ytterst viktigt att bedömningarna går till på ett professionellt, opartiskt och strukturerat sätt. Domarbedömningarna är en av de viktigaste delarna av Kött & Chark-SM, och är samtidigt den delen som kan upplevas som mest hemlig. Därför tänkte vi här passa på att svara på några frågor, för att göra bedömningen lite mindre mystisk.

Bedömningarna i Kött & Chark-SM 2022 utförs av RISE på uppdrag av Kött och Charkföretagen och Tidskriften Kött & Chark.

 • Hur går domarbedömningarna till?
  Cirka 50 domare möts under två dagar för att gå igenom de cirka 750 tävlande produkterna. Domarna delas upp i domarlag om fyra till fem personer i varje lag. Varje domarlag ansvarar för en eller två klasser och laget går tillsammans igenom alla produkter. Produkterna bedöms efter tydligt uppställda kvalitetskriterier för varje klass. Bedömningsproceduren är tydligt strukturerad för att alla produkter ska få en bra och rättvis bedömning.
 • Hur vet man att de bedöms opartiskt?
  Alla produkterna anonymiseras när de kommer till Kött & Chark-SM och det får inte finnas någon märkning eller stämpel som kan avslöja vilka som producerat dem. Produkten får ett produktnummer, det vill säga en slumpmässigt framtagen kod, som sedan efter bedömningarna gör att produkt kan kopplas ihop med sin produktinformation och tillverkare via Kött & Chark-SMs databas. Det för att produkterna ska vara anonyma fram till bedömningarna är klara.
 • Hur utnämns de Svenska Mästarna?
  När domarlaget har gått igenom alla tävlande i klassen de bedömer så tas alla produkter som uppnått guldkvalitet fram, alltså de produkterna som varit felfria. Alla 50 domare samlas för att bedöma och röstar därefter individuellt fram den bästa produkten i klassen. Produkten med flest röster blir Svensk Mästare.
 • Vilka är domarna?
  Domarkåren är en blandning av män och kvinnor, unga och äldre. De kommer från olika håll: representanter från till exempel handeln, leverantörer, konsumenter, matskribenter samt yrkeslärare. Gemensamt är att de alla har kunskap om och ett intresse för charkuterier och mat. I varje domarlag finns minst en person som är extra tränad och kunnig inom charkuterier som är gruppledare.
 • Hur väljs domarna ut? 
  Man kan ansöka om att bli domare till Kött & Chark-SM. Domaransvarig är Cecilia Norman, RISE, som kallar domare och tar emot ansökningar samt ser till att det blir en bra mix bland domarna, bland annat utifrån kunskap och erfarenheter. Många av domarna har lång erfarenhet och har varit med i många år. Domaransvarig letar upp och kontaktar även nya domare varje år. Att vara domare är ett hedersuppdrag som brukar vara mycket uppskattat. Det ges ingen ekonomisk ersättning, men domarna bjuds in till Kött & Chark-SM dagen. Det man får som domare är ett par lärorika och inspirerande dagar tillsammans med andra charkintresserade människor, och att man bidrar till att utveckla och driva den svenska charkbranschen framåt.
 • Hur kan man vara säker på att de är opartiska om de är från branschen?
  Ingen från de tävlande företagen, eller företag som kan vara med och tävla, får vara med som domare. Dock finns det personer som kommer från branschen på ett eller annat sätt, då många har en ovärderlig charkkunskap. För att säkerställa att bedömningarna är opartiska görs ett antal åtgärder. Dels är alla produkter anonymiserade och de är därför mycket svåra att känna igen. Varje domarlag innehåller flera personer som tillsammans tittar på alla produkter, och en person kan därför inte själv styra vilka stämplar produkterna får. Domarna har stor professionalitet. Svenska Mästaren väljs ut av hela domarkåren genom individuell röstning.
 • Tjänar mindre företag på att vara med då de kan ta fram specifika produkter till tävlingen?
  Produkterna som bedöms är de produkter som kommer till konsument. Det är inte tillåtet att specialtillverka produkter för Kött & Chark-SM. Därför ska producenten kunna visa upp minst fem försäljningsställen där produkten säljs vid bedömningstillfället (med undantag för säsongsrelaterade produkter till exempel julskinka). Produkterna ska skickas in hela även när de säljs skivade. Stickprov kan göras genom att produkter skickas till analys och genom att produkter, motsvarande dem som skickats in till tävlingen, hämtas från lämpligt försäljningsställe för jämförelse med de tävlande produkterna.
  Om man tittar på vilka som fått guldstämpel och blivit Svenska Mästare genom åren kan man se en stor blandning av mindre och större företag, fördelade över hela Sverige.
 • Vad innebär det att tävlingen är en ”kvalitetstävling”?
  Det innebär att man granskar produkterna efter noga utformade kvalitetskriterier, man tittar på såväl struktur, snittyta, konsistens, som utseende och smak. Kraven är anpassade efter varje produktkategori. Det är alltså inte tycke och smak som avgör.
  På grund av att det är en kvalitetstävling kan det delas ut flera stämplar av varje valör i respektive klass. Stämplarna ges till de produkter som uppnår en viss kvalitetsnivå. Är det många som uppnår högsta kvalitet så får de också en kvalitetsstämpel i guld. Företagen får tillbaka domarnas noteringar, för att uppmuntra och inspirera till kvalitetsutveckling och kunskap i den svenska charkbranschen.
 • Varför får man inte reda på vilka alla domare är?
  Vi hemlighåller inte vilka som är våra domare, men skyltar inte heller med det. Detta för att de inte ska behöva bli ifrågasatta eller känna press. De ska kunna fokusera på att göra bra och professionella bedömningar.