Viktig information om produkter, produkthantering i samband med inlämning

Informationen om produkten har avgörande betydelse för att domarna ska ha rätt förutsättningar för att kunna bedöma produkten rättvist. Utan informationen kan specifik egenskap ses som en avvikelse av bedömarna. Det är därför av stor vikt att rätt information fylls i om produkten.

I samband med anmälan uppmanas samtliga tävlande att skicka in produktbilder på tävlande produkter i originalförpackning. Bilderna bör benämnas med samma kod som används för de inskickade produkterna. Bilderna kommer att användas på Kött & Chark-SM:s hemsida och i kontakter med media.

Vikt, mängd & format

 • En specifik produkt får endast delta i en klass.
 • Skicka ca två kg av varje produkt i minst två förpackningar.
 • Produkterna skickas i in två exemplar fördelade i mindre förpackningar.
 • Helköttsprodukter ska skickas in hela och kan väga mer än två kilo.
 • Produkter som säljs skivade ska skickas in skivade för korrekt bedömning.
 • För bacon ska både en skivad och en hel bit skickas in.

Märkning och varunamn

 • Märk varje produkt med utsänd kodetikett och var noga rätt tävlingsklass för varje produkt.
 • Kontrollera kodetikettens vidhäftning och använd ytterpåsar för att skydda mot fukt under transporten.
 • Produkterna måste vara helt neutrala dvs produkt, tarm och produktförpackning får inte vara försedda med namn eller logga eller något annat som kan avslöja produktens tillverkare.

Packning

 • Packa de kylda produkterna väl, i en kraftig kartong, tillsammans med kylklampar eller is i förslutna vakuumpåsar.
 • Samtliga kartonger måste vara märkta med företagsnamn.

Adress för leverans

Skicka paketet med lämplig transport till:

KLT

Industrigatan 39 (Port 22/23)

291 36 Kristianstad

Frågor om leverans: Ring xx eller epost: info@charksm.se

Anmälningsavgift

 • Kostnad per produkt om medlem i KCF: 2000 kr ex moms per företag + 1000 kr ex moms per produkt.
 • Kostnad per produkt om EJ medlem i KCF: 2000 kr ex moms per företag + 1500 kr ex moms per produkt.
 • Det deltagande företaget riskerar att diskvalificeras och eventuella utmärkelser återkallas om inte företaget fullgör sina åtaganden genom att betala den slutliga fakturan för Kött & Chark-SM senast förfallodagen.

Kontakt angående tävlingen

För mer information om tävlingen kontakta Magnus Därth, Magnus.darth@kcf.se, tel: 076-842 65 33.