Hållbarhet och innovation är vägen framåt

 

Publicerat den av & kategoriserat under Chark-SM, Den Stora Charkdagen.

En höjdpunkt under den Stora Charkdagen är konferensen. I år är temat kvalitet, hälsa och hållbarhet. Med fokus på hur samverkan kan lyfta din affär kommer en lång rad intressanta talare från olika delar av branschen bjuda på insikter, till exempel om hur en trend startar och varför livsmedelsbranschen är dålig på innovation.
Text: OSCAR WIKTORSSON

– Det händer mycket spännande inom livsmedel och jordbruk. Många riktar blicken mot frågor som kvalitet, hälsa och hållbarhet och det är utvecklande och en bra grund att göra affärer på. Vår övertygelse är att vi måstes ha ett branschklimat där hela kedjan arbetar brett och tillsammans. Därför är den Stora Charkdagen så viktig. Hela branschen är här så det blir en oumbärlig samlingsplats där man kan lära sig nya saker och utbyta erfarenheter med varandra, säger Charlotte Eklund Jonsson, en av moderatorerna på årets konferens. Till vardags leder hon sektionen för innovation och företagsutveckling hos arrangören RISE.

Årets talarlista spänner hela vägen från universitet- och forsknings-världen till techbranschen och så klart kött- och charkbranschen.
– Vi är jättenöjda. Det är en bra mix av branschkunskap från företag och pågående forsknings- och kvalitetsprojekt som är direkt relevanta för alla, säger Charlotte.

Patrik Holm Thisner är hållbarhetschef på HKScan och driver deras arbete med att göra rätt genom hela värdekedjan. På konferensen kommer han prata om hur man som kött- och charkföretag kan arbeta med hållbarhet.

– Vi har en av världens bästa råvaror vilket grundar sig i strikta djuromsorgskrav och en mycket god djurhälsa. Och friska djur behöver inga mediciner. Men konsumenter ställer högre krav på oss, vilket förpliktigar. Samtidigt driver det oss till att vara än mer på tårna. Till exempel kan vi genom att reducera utsläpp av fossila bränslen minska delar av vår klimatpåverkan och tillsammans möjliggöra omställning till grön energi, säger Patrik.

Patrik är också projektledare för området ”Cirkulär mat” inom Sweden Food Arena, en samverkansarena sprungen ur regeringens livsmedelsstrategi, med uppdraget att livsmedelsbranschen ska bli långsiktigt konkurrenskraftig och livsmedelsproduktionen ska öka totalt, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås.

– Jag kommer presentera delar ur en rapport som tagits fram, bland annat varför innovationsklimatet i den svenska livsmedelssektorn ligger på en lägre nivå gentemot andra tillväxtbranscher och även lägre än våra grannländer, säger Patrik.

Konferensen knyts samman i slutet av dagen med en paneldebatt där tongivande röster från kött- och charkbranschen, handeln och myndigheter kommer diskutera hur vi genom samverkan kan ta tillvara på möjligheter och möta framtidens utmaningar. Missa inte det!