Tydlig kvalitetshöjning i Chark-SM

 

Publicerat den av & kategoriserat under Chark-SM - tävlingen.

Svenska charkuterier håller allt högre kvalitet. I alla fall om man ser på tävlingsunderlaget i Chark-SM. Deltagare i domarpanelen som har varit med under en följd av år ger, tillsammans med medaljstatistik, en samstämmig bild.

– Det handlar om en stor och tydlig kvalitetshöjning där kvaliteten har blivit jämnare och företagen har blivit tekniskt duktigare. Det är oerhört glädjande att arbetet med Chark-SM ger resultat, säger Susanne Ekstedt, projektledare för Chark-SM på SIK.

För de allra flesta klasser har de bästa produkterna alltid hållit en mycket hög kvalitet. Den stora förändringen, framför allt under de två senaste mästerskapen, är en generell höjning där allt fler charkuterier platsar i toppskiktet.

Den bilden bekräftas också av medaljstatistiken. Där har andelen produkter som klassas som bronskvalitet nästan halverats sedan 2004, då tävlingen blev stor nog för att vara relevant att jämföra med. Samtidigt har andelen charkuterier som når upp till guldnivå ökat med över 50 procent. Dessutom har den totala andelen tävlande produkter som når upp till medaljkvalitet ökat markant och ligger idag på cirka 80 procent.

– Den här statistiken ska också tolkas utifrån att antalet inskickade produkter från varje företag har ökat under åren, säger Susanne Ekstedt.