Regelverk Chark-SM

Sidan är under uppdatering inför Chark-SM 2018.

Chark-SM är en tävling som syftar till att sätta produktkvaliteten i centrum, inspirera företagens anställda och ge konsumenterna tydlig vägledning i vilka svenska charkuterier som håller riktigt hög kvalitet. Chark-SM ska också genom branschdagen vara den viktigaste mötesplatsen för svensk charkindustri och dess leverantörer. Allt detta bidrar till att stärka konkurrenskraften för den svenska charkindustrin.

Chark-SM arrangeras av RISE Jordbruk och Livsmedel, tidigare SP Food and Bioscience och SIK.

Produktkrav

 • För att få delta i Chark-SM måste den tävlande produkten ha ett kött-, blod- eller slaktbiproduktinnehåll på minst 20 % (vikt). Definition från EU:s tulltaxa, avdelning IV – Beredda livsmedel, kapitel 16.
 • Produkter ska skickas in hela. Säljs produkten skivad ska hel produkt skickas in för att kunna bedömas på rätt sätt. För bacon som enbart säljs skivad, ska både skivad och hel produkt skickas in.
 • Det skall vara samma recept på produkten som bedöms, såväl skivad som hel, som når konsument.
 • Tävlingen är öppen för charkuterier som är tillverkade i Sverige och som finns på den svenska marknaden. För att visa att den tävlande produkten finns på marknaden ska företaget vid anmodan kunna uppvisa minst fem försäljningsställen.
 • Ett försäljningsställe skall vara en plats där en konsument vid ett besök kan köpa produkten. Denna plats kan t.ex. vara en butik, ett gatukök eller en restaurang. Försäljningsställen av tillfällig karaktär som enstaka cateringuppdrag eller enstaka marknader räknas inte som försäljningsställe.
 • Grundregeln är att produkten skall finnas tillgänglig på försäljningsstället vid tävlingstillfället, men för säsongsprodukter som exempelvis julskinka görs undantag. För sådana produkter gäller att försäljningsstället ska kunna intyga att produkten brukar köpas in för försäljning under produktens säsongsperiod.
 • Produkter får inte specialtillverkas eller särbehandlas inför tävlingen, utan skall motsvara den produkt som finns på marknaden. Stickprov kan göras genom att produkter skickas till analys och genom att produkter, motsvarande dem som skickats in till tävlingen, hämtas från lämpligt försäljningsställe för jämförelse med de tävlande produkterna. Om ett företag exempelvis har ett särskilt recept för den påläggsskinka som säljs skivad är det den varianten som ska skickas in som hel produkt för bedömning om man vill kunna märka dess förpackning med eventuella medaljer.

Produktklasser

I Chark-SM 2016 fanns det 16 produktkategorier. En specifik produkt får endast delta i en kategori. Utöver de 16 produktklasserna kommer det att finnas en hedersutmärkelse för klimatanpassade produkter samt en hedersutmärkelse för ekologiska produkter. Klimatanpassade och ekologiska produkter tävlar i sin respektive klass för att få rätt kvalitetsbedömning och hedersutmärkelsen kan därutöver delas ut.

De 16 produktkategorierna är:

 1. Falukorv (namnskyddad)
 2. Köttbullar och hamburgare (ex. burgare av olika slag)
 3. Julskinka (hel kokt, ej skivad)
 4. Kokta helköttsprodukter (ex. kokt skinka, rostbiff, pastrami, kokt saltrulle, sous vide)
 5. Rökta helköttsprodukter (ex. varmrökt skinka, fågel, lammstekar, souvas, viltprodukter)
 6. Lufttorkade/kallrökta hela köttprodukter (ex. kallrökt skinka, lufttorkad renstek, lufttorkad skinka)
 7. Klassiskt kryddade korvar (ex. wienerkorv, prinskorv, varmkorv och frankfurter)
 8. Milt kryddade korvar (ex. frukostkorv, ostkorv, örtkorv)
 9. Starkt kryddade korvar (ex. chorizo, chilikorv, chili-ostkorv, jalapenokorv)
 10. Grillkorv, skinnfri (alla skinnfria korvar ex. hot dog)
 11. Isterband
 12. Kallrökt, torkad korv (kräver inte kylförvaring, ex. salami, ölkorv)
 13. Rökt påläggskorv (kräver kylförvaring, ex. hushållsmedvurst, lökkorv)
 14. Pastej och sylta (ex. skivbar pastej, bredbar pastej, sylta, paté, aladåb)
 15. Traditionell chark (övriga ex. pölsa, grynkorv, medister, mortadella, köttkorv, hackkorv, blodpudding, gravat kött)
 16. Bacon och rökt sidfläsk

Förtydligande om klassen Traditionell chark

Klassen innehåller traditionella charkuterier som inte faller inom övriga klasser. Detta är exempelvis pölsa, grynkorv, medister, mortadella, köttkorv, hackkorv samt blodpudding, vilket gör det till en bred klass. Viktigt för hela gruppen är att smaken ska vara balanserad och karakteristisk för produkttypen. Produkten ska ha jämn färg, form och konsistens. Om produkten är rökt ska det synas en tydlig skillnad mellan utsidan och snittytan.

Anmälan/inlämning

Sista anmälningsdag för Chark-SM 2016 är den 1 september. Produkterna lämnas in för bedömning under perioden 20-21 september 2016.

För mer ingående information kring anmälan/inlämning se separat information under Tävling på hemsidan.

 • I samband med anmälan uppmanas samtliga tävlande att skicka in produktbilder på tävlande produkter i originalförpackning. Bilderna bör benämnas med samma kod som används för de inskickade produkterna. Bilderna kommer att användas på Chark-SM:s hemsida och i kontakter med media.
 • Överblivna produkter skänks till lokala välgörenhetsorganisationer.
 • Det deltagande företaget riskerar att diskvalificeras och eventuella utmärkelser och bucklor återkallas om inte företaget fullgör sina åtaganden genom att betala den slutliga fakturan för Chark-SM senast förfallodagen.

Bedömning

Den bedömningsmodell som används i Chark-SM har en lång tradition. De inlämnade produkterna bedöms enligt fastlagda kriterier. Helt felfria produkter belönas med guldkvalitet. Klimatanpassade produkter och ekologiska produkter bedöms först kvalitetsmässigt i sin respektive klass och därefter till hedersutmärkelser.

I varje klass utses dessutom en svensk mästare som bedöms vara av extra hög kvalitet.

Domarpanelen består av personer med god produktkännedom och är sammansatt av representanter för charkindustrin och dess leverantörer samt från handeln, konsumentsidan och matskribenter.

Tanken är att produktbedömningen inom Chark-SM skall leda till en kontinuerlig kvalitetsutveckling av de svenska charkuterierna. En utmärkelse ger prestige och inspiration för företagen och dess medarbetare. Företag med produkter som inte uppnår guldkvalitet får råd och synpunkter via domarnas bedömningsblanketter.

Tävlande produkter och företag som erhåller Svensk mästare eller, guldkvalitet, kommer att presenteras publikt. Uppgifter om tävlande produkter och företag som inte når denna nivå i bedömningen hanteras konfidentiellt.

Logotyp och utmärkelser

 • Framgångar i Chark-SM innebär en prestige- och en marknadsföringsfördel för det deltagande företaget. Såsom deltagande företag betraktas det företag som skickade in och anmälde produkten till tävlingen. Det är således endast det deltagande företaget som vid SM- eller guldvinst kan titulera sig guldvinnare eller svensk mästare.
 • Som SM- eller guldvinnare har man rätten att använda Chark-SM:s respektive symboler från den aktuella vinstdagen. I generellt marknadsmaterial får man ange att företagets produkter har fått utmärkelser i Chark-SM. I marknadsföringssammanhang är det dock viktigt att specifika utmärkelser (SM- och guldstämpel) kopplas till just den produkt som har bedömts och deltagit i tävlingen. I butiksmaterial är det således tillåtet att använda Chark-SM:s medaljsymboler om kopplingen till den aktuella produkten är tydlig. När det gäller märkning på specifika produkter får endast de vinnande produkterna märkas och då skall Chark-SM:s symboler med vinstår användas. Chark-SM:s symboler med vinstår får användas på produkterna även efter att nya medaljörer utsetts vid senare års tävlingar.
 • 2012 infördes nya medaljer. Medaljer med det tidigare utseendet får inte längre användas. Chark-SM:s symboler för år 2012 och uppdaterade medaljer för tidigare år finns tillgängliga för nedladdning här . Endast Chark-SMs egna medaljer  från 2012 och framåt får användas.
 • Vid användning av Chark-SM:s logotyp eller utmärkelser ska profilguiden för Chark-SM alltid följas. Profilguiden finns för nedladdning  här . Om Chark-SM:s symboler missbrukas har Chark-SM möjlighet att begränsa ett företags rätt att använda symbolerna.

Bucklor

Den svenska mästaren i varje klass får ett vandringspris i form av en pokal i samband med prisutdelningen. Vandringspriset får vinnaren behålla fram till 6 månader innan nästkommande Chark-SM, vartefter priset insänds SP Food and Bioscience i Göteborg.

Framtida regler

Chark-SM förbehåller sig rätten att uppdatera och ändra dessa regler. Medaljörer och vinnare från tidigare år är skyldiga att anpassa sin användning av Chark-SM:s symboler till aktuellt regelverk.

Vid frågor kontakta

Susanne Ekstedt                                        Annika Altskär
SP Food and Bioscience                           SP Food and Bioscience
Telefon 010-516 66 53                             Telefon 010-516 66 22
info@charksm.se                                      info@charksm.se