Syftet

Syftet med Chark-SM är att sätta produktkvaliteten i centrum, inspirera företagens anställda och ge konsumenterna tydlig vägledning i vilka svenska charkuterier som håller riktigt hög kvalitet. Chark-SM ska också genom branschdagen vara den viktigaste mötesplatsen för svensk charkindustri och dess leverantörer. Allt detta bidrar till att stärka konkurrenskraften för den svenska charkindustrin.

Produktkvalitet

Fokus är helt på produktkvalitet. Produkternas kvalitet bedöms av en domarpanel bestående av produktkunniga representanter för köttbranschen, kryddföretag, handel och konsumenter.

Bedömningar

Bedömningarna genomförs cirka två veckor före evenemanget, utan att domarpanelen har någon vetskap eller information om vem som har producerat vad. Själva bedömningen följer noga utformade kriterier.

Medaljer

Helt felfria produkter belönas med guldmedalj. Minsta fel eller avvikelse ger silver eller brons. Samtliga medaljerade produkter är av mycket hög kvalitet. I varje klass utses en svensk mästare bland de guldmedaljerade produkterna.

Nyhetsbrev

Chark-SM:s har ett nyhetsbrev, som vänder sig till dig som är verksam inom eller arbetar med kött- och charkbranschen. Tipsa dina kolleger om nyhetsbrevet! Anmälan till info@charksm.se.

Medaljer 2012

Produkterna tävlar i 16 klasser

 • 1. Falukorv (namnskyddad)
 • 2. Köttbullar
 • 3. Julskinka (kokt)
 • 4. Kokta helköttsprodukter (ex. kokt skinka, rostbiff, kokt pastrami, kokt saltrulle, souz vide)
 • 5. Rökta helköttsprodukter (ex. varmrökt skinka, kalkonbröst, sidfläsk, bacon, lammstekar, souvas, viltprodukter)
 • 6. Lufttorkade/kallrökta hela köttprodukter (ex. kallrökt sidfläsk, lufttorkad renstek, lufttorkad skinka)
 • 7. Smal småkorv (fårtarm/kollagen, ex. wienerkorv, prinskorv, smala kryddkorvar, varmkorv)
 • 8. Tjock småkorv (svintarm/kollagen, ex. frukostkorv, chorizo, ostkorv)
 • 9. Skinnfri korv (ex. hot dog, chorizo, ostkorv)
 • 10. Traditionella charkprodukter – övriga (ex. pölsa, grynkorv, medister, mortadella, köttkorv, hackkorv, blodpudding, gravat kött)
 • 11. Isterband
 • 12. Kallrökt, torkad korv (kräver inte kylförvaring, ex. salami, ölkorv)
 • 13. Rökt påläggskorv (kräver kylförvaring, ex. hushållsmedvurst, Onsalakorv, lökkorv)
 • 14. Pastej/sylta (ex. skivbar pastej, bredbar pastej, sylta, paté, aladåb)
 • 15. Innovativa produkter (behöver ej finnas på marknaden)
 • 16. Ekologiska produkter (uppfyller EU:s förordning för ekologisk produktion)

Förtydligande om traditionella charkprodukter

Klassen innehåller traditionella charkprodukter som inte faller inom övriga klasser. Detta är exempelvis pölsa, grynkorv, medister, mortadella, köttkorv, hackkorv samt blodpudding, vilket gör det till en bred klass. Viktigt för hela gruppen är att smaken ska vara balanserad och karakteristisk för produkttypen. Produkten ska ha jämn färg, form och konsistens. Om produkten är rökt ska det synas en tydlig skillnad mellan utsidan och snittytan.

Mer information om klasserna

Läs mer om vad som bedöms i de olika klasserna här.

Domarbedömningarna

Bedömningsmodell

Den bedömningsmodell som används i Chark-SM har en lång tradition. De inlämnade produkterna bedöms enligt fastlagda kriterier och belönas med guld-, silver- och bronsmedaljer om de når upp till de respektive kvalitetsnivåerna. I varje klass utses dessutom en svensk mästare som bedöms vara av extra hög kvalitet.

Kunnig domarpanel

Bedömningarna pågår under två dagar. Domarpanelen består av ett 30-tal personer med god produktkännedom och är sammansatt av representanter för charkindustrin och dess leverantörer samt från handeln, konsumentsidan och matskribenter.

Under bedömningarna delas domarna upp i grupper på 3-4 personer där en person som är extra tränad och kunnig fungerar som gruppledare. Varje grupp av domare bedömer en eller två klasser.

Kvalitetsutveckling

Tanken är att produktbedömningen inom Chark-SM ska leda till en kontinuerlig kvalitetsutveckling av svenska charkprodukter. En medalj ger prestige och inspiration för företagen och dess medarbetare medan de företag med produkter som inte uppnår medaljkvalitet får råd och synpunkter via domarnas bedömningsblanketter.

Tävlande produkter och företag som får guld-, silver- eller bronsmedaljer kommer att presenteras publikt. Uppgifter om tävlande produkter och företag som inte når denna nivå i bedömningen hanteras konfidentiellt.

Bedömningen

Produkterna som är anmälda till tävlingen lämnas in till SIK, där de kodas, packas om och märks så att de blir anonyma. Till det får domarna en beskrivning av produktens egenskaper, exempelvis enriksrökt eller vitlökssmak, för att kunna göra en korrekt bedömning av produkten.

Först görs en yttre bedömning där man tittar på bland annat ytskikt, kryddor och struktur. Därefter skivas produkten upp och domargrupperna tittar på bland annat snittyta och struktur. Slutligen smakas produkterna av och bedöms efter exempelvis konsistens, smak och arom. Poängen viktas så att exempelvis smak och arom ger fler poäng än utseendet.

Överblivna produkter skänks till behövande

Varje år skänks de produkter som blir över från bedömningarna till välgörenhetsorganisationer. I år var det Stadsmissionen och Frälsningsarmén som fick ta emot sammanlagt ett ton charkprodukter, värda cirka 100 000 kronor.

Produkterna gör stor nytta för socialt utsatta människor.

Film om bedömningarna

Inlämning av produkter till bedömningarna

Sista anmälningsdag för Chark-SM 2014 är den 8 september.
Produkterna lämnas in till nedanstående adress för bedömning under perioden 23-25 september 2014 till:

SIK / Chark-SM
Frans Perssons väg 6
412 76 Göteborg

Märk paketen Chark-SM, KYLVARA.

Obs! Bedömningarna är genomförda.

Produkterna ska vara SIK tillhanda senast 16.00 under inlämningsperioden.

Produkterna skall omfatta minst 2 kg och vara förpackade i neutrala förpackningar som inte avslöjar tillverkare. Använd dock gärna kartong med företagsnamn, eftersom det underlättar godsmottagningen inför bedömningen.

Produkterna kodas under bedömningen med neutrala etiketter och information om produkterna lämnas på blanketter som skickas ut av SIK när tävlingsanmälan registrerats. För att bedömningarna ska bli så rättvisa som möjligt är det viktigt att juryn får så bra information som möjligt om produkterna. Var därför noga med att fylla i blanketterna!

Kylda produkter packas väl så att kylkedjan bibehålls under transporten.

Försändelser som inte uppfyller kriterierna ovan diskvalificeras.

Chark-SM arrangeras gemensamt av SIK och Kött- och Charkföretagen (KCF) vartannat år.