Chark-SM flyttas fram till 2021

Den 22 oktober 2020 skulle det ha varit dags för kött- och charkbranschens stora evenemang, Chark-SM i Göteborg. Efter samråd med flera företag i branschen angående höstens situation, togs i går beslutet att flytta fram hela Chark-SM, dvs såväl tävling som branschdag och tillhörande evenemang. Chark-SM genomförs istället den 13 oktober 2021 i Göteborg.

Under våren och sommaren har arrangörerna för Chark-SM arbetat intensivt och med fortsatta förhoppningar om att kunna arrangera Chark-SM den 22 oktober i år. Men efter nya samtal med flera företag i branschen och uppdatering av läget inför hösten, togs igår beslutet att flytta fram hela Chark-SM. Det gäller tävling och branschdag med bankett och tillhörande prisutdelning liksom Styckar-SM och onsdagens mingelmiddag. KCF:s årsstämma kommer att genomföras digitalt.

– Vi ville avvakta sommaren och utvecklingen av pandemin, innan vi fattade beslut om Chark-SM 2020 i denna speciella situation. I den pågående pandemin behöver vi alla agera ansvarsfullt och vi har nu gjort den samlade bedömningen att det inte längre går att hoppas på ett tillräckligt stabilt läge för att branschen ska kunna samlas i oktober, säger Magnus Därth, vd för Kött & Charkföretagen (KCF).

Olika lösningar har diskuterats, men för att kunna leverera det sponsorer, tävlande och besökare önskar av ett Chark-SM, behövs en fysisk mötesplats. Chark-SM arrangeras vanligtvis vartannat år, dvs att 2021 egentligen inte skulle vara ett SM-år. Men nu blir det alltså Chark-SM den 13 oktober 2021. Tanken är att då genomföra samtliga delar, enligt nuvarande plan.

– Vi vet hur viktig Chark-SM är som samlingspunkt. Förutom att hylla Sveriges bästa charkprodukter är det nätverkandet och affärerna som står i fokus, säger Patrik Swenzén, Tidskriften Kött och Chark.

Samtliga berörda kommer att kontaktas för vidare information om vad flytten av evenemanget innebär. Det har bland annat gått ut information via nyhetsbrev, sociala medier och på hemsidan charksm.se.

– Alla sponsorer, medverkande och deltagare kan känna sig helt trygga i att denna lösning blir till det bästa och att Chark-SM 2021 blir värt att vänta på. Vi vill inte arrangera ett Chark-SM under restriktioner, utan vill kunna ”ge allt” till hela branschen när vi väl kör, meddelar Magnus Därth och Patrik Swenzén.

Chark-SM arrangeras av Kött och Charkföretagen (KCF) och Tidskriften Kött & Chark.

För mer info:
Magnus Därth, vd Kött och Charkföretagen, 08-762 65 33, magnus.darth@kcf.se
Patrik Swenzén, Tidskriften Kött och Chark, 070-654 33 32, Patrik@annonshuset.se

 

Chark-SM framflyttat stor JPG

Ladda ner bilden i 300dpi
 

Chark-SM framflyttat liten JPG

Ladda ner bilden i 300dpi