Chark-SM 2016 satsar på klimat och delar ut utmärkelse till klimatanpassade charkuterier

Chark-SM, Sveriges största kvalitetstävling för svensktillverkade livsmedel, kommer i årets tävling dela ut en hedersutmärkelse till klimatanpassade charkprodukter. Detta för att uppmuntra och stötta charkuteriföretag i deras ambition att minska påverkan på klimatet. Utmärkelsen delas ut i samarbete med livsmedelsföretaget Culinar under Chark-SM 2016 som arrangeras av SP Food and Bioscience den 27 oktober i Eriksbergshallen Göteborg.
Domarna för Chark-SM kommer i bedömningen att titta på hela produktionskedjans klimatpåverkan. Charkuterierna måste givetvis också vara av högsta kvalitet och smaka gott. Klimatanpassning kan till exempel innebära att man minskar mängden kött i produkten, ser över sin energiförbrukning eller hur klimateffektiv foder- och djurproduktionen är. – Med den här utmärkelsen vill vi stötta charkuteriföretagen i deras arbete med att minska sin klimatpåverkan. Medvetenheten om klimat och miljö har ökat i de flesta branscher, hos konsumenter och företag. När det gäller livsmedelsbranschen så påverkar generellt animaliska livsmedel klimatet mer än vegetabiliska, då djuren bidrar genom både produktion av fodret och med egna utsläpp. Vi vill uppmuntra till nytänkande och klimatmedvetenhet, och till att de charkuterier som produceras och äts är av god kvalitet, säger Katarina Nilsson, miljöexpert på SP Food and Bioscience.

Idén att ha en utmärkelse för klimatanpassade produkter kom redan under förra Chark-SM 2014 tillsammans med Culinar. Culinar, som erbjuder kunskap, produkter och kryddor till charkuteriföretag, såg att klimat är och kommer att bli en viktig fråga för alla branscher i framtiden, också för charkuteribranschen. – Köttkonsumtionen är i ständig diskussion. Kommer den minska i framtiden? I charkbranschen finns stort hantverkskunnande, yrkesskicklighet och maskinutrustning för att vara med och utveckla nya produkter som uppfyller konsumenternas efterfrågan på klimatanpassade produkter. Culinar vill inspirera till att tänka nytt och stödja producenter i denna produktutveckling. Till Chark-SM 2016 vill vi uppmärksamma bra och goda charkuteriprodukter som också har en lägre klimatpåverkan, säger Håkan Christensson vice vd på Culinar.

SP Food and Bioscience tittar förutom utmärkelsen också på hur man utifrån SPs klimatdatabas kan ta fram ett klimatberäkningsverktyg för charkuterier, efter efterfrågan från och i samarbete med charkuteriföretag. Det skulle kunna underlätta för såväl företag som konsumenter att se vilken klimatpåverkan en produkt har. En workshop kommer hållas 27 april.

Som tidigare år kommer Chark-SM ha 16 tävlingsklasser, och utöver det en hedersutmärkelse till klimatanpassade charkuterier och en till ekologiska charkuterier. Vinnarna koras den 27 oktober i Eriksbergshallen i Göteborg.

För ytterligare information: Katarina Nilsson, miljöexpert SP Food and Bioscience, tfn 010-516 66 08, e-post: katarina.nilsson@sp.se  Susanne Ekstedt, SP Food and Bioscience, projektledare för Chark-SM, tfn 010-516 66 53, e-post: susanne.ekstedt@sp.se Håkan Christensson, vice vd Culinar, tfn 044-587 01, e-post: hakan.christensson@culinar.se Presskontakt Rebecca Sinnerstedt tfn 070-575 09 55, e-post: rebecca.sinnerstedt@perspective.se www.charksm.se

Chark-SM är Sveriges största kvalitetstävling för svensktillverkade livsmedel. Det är också ett av livsmedelssveriges största samlingsplatser, räknas som kött- och charkbranschens viktigaste evenemang och har som syfte att bidra till kvalitetsutveckling och att vägleda konsumenten om vad som är bra charkuterier. Arrangemanget, som startade 2001, anordnas vartannat år och avgörs i 16 olika klasser. Charkuterierna blindtestas enligt strikta kvalitetskrav av en oberoende och kvalificerad jury med stor charkkompetens. Chark-SM 2016 arrangeras av SP Food and Bioscience och vinnarna koras den 27 oktober i Eriksbergshallen i Göteborg. Huvudsponsorer är Lyckeby Culinar AB och Svensk Charksupport AB.