Styckar-SM arrangeras för första gången

Den 22 oktober blir det premiär för Styckar-SM. Då ska svenska kött- och charkbranschen för första gången kora landets bästa styckare av en halv gris. Bedömningen omfattar aspekterna ekonomi, estetik, arbetsorganisation och hygien. Tävlingen sker under Chark-SM:s branschdag i Göteborg.

Styckare är ofta ett osynligt hantverksyrke, men en förutsättning för alla de kött- och charkprodukter vi konsumerar.

– Med Styckar-SM vill branschen sätta strålkastarljuset på ett äkta hantverksyrke som handlar om att maximera råvaran och förädla den på bästa sätt. Vi behöver utbilda fler styckare i Sverige och fler måste förstå vilken fantastisk skicklighet dessa yrkesutövare besitter, berättar Magnus Därth, vd Kött- och Charkföretagen.

Tävlingsmomentet i Styckar-SM består av att stycka en halv gris och de tävlande har 40 minuter på sig att omvandla den till produkter, färdiga att säljas i butik. Bedömningen kommer att omfatta ekonomiskt utbyte, dvs bästa styckning och fördelning av råvaran i mest lönsamma produkter. Styckningen estetiska värde vägs också in, både gällande hur styckningen har utförts och hur slutprodukterna ser ut. Ytterligare parametrar är arbetsorganisation och hygien.

Tävlar inför publik
Styckar-SM genomförs inför publik under Chark-SMs branschdag den 22 oktober i Göteborg. En tävlingsledare och kommenterande expert guidar åskådarna under tävlingen medan bedömningen görs av två oberoende domare med mycket lång erfarenhet inom branschen. Vinnaren koras senare under kvällens bankett, då även Chark-SM delar ut bedömningar och priser till Sveriges bästa charkprodukter i 17 klasser samt i en klass för vego-produkter (lakto-ovo och veganska).

Allt kött som styckas fram under Styckar-SM kommer att skänkas bort, för att säkerställa att inget går till spillo.

I premiäromgången är det Sveriges sex största slakt- och styckningsföretag för griskött som kommer att bjudas in att tävla. Nästa gång är förhoppningen att tävlingen ska kunna utökas så att fler företag och styckare kan vara med.

Sverige behöver utbilda fler styckare
Det råder stor brist på styckare i Sverige och förhoppningen är att fler ska söka sig till yrket när de ser vilket fantastiskt hantverk som ligger bakom. I Sverige finns det idag drygt 270 EU-godkända, slakt- och styckningsföretag i varierande storlek.

Styckar-SM genomförs som en aktivitet under Chark-SM:s branschdag i Göteborg den 22 oktober 2020. Chark-SM arrangeras av Kött och Charkföretagen (KCF) och Tidskriften Kött & Chark.

För mer info:
Magnus Därth, vd Kött och Charkföretagen, 08-762 65 33, magnus.darth@kcf.se
Patrik Swenzén, Tidskriften Kött och Chark, 070-654 33 32, Patrik@annonshuset.se

Ang Covid-19: Vår målsättning är att genomföra Chark-SM som planerat och vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Chark-SM ställs inte in, men kan komma att flyttas fram och anpassas.

 

Styckarbild med logotyp

Ladda ner bilden i 300dpi
 
 
 
 
Logotyp EPS Tryck Ladda ner fil
 
Logotyp JPG Tryck Ladda ner fil
 
Logotyp PNG Tryck Ladda ner fil
 
Logotyp JPG Webb Ladda ner fil