Inlämning av tävlande produkter till bedömningarna Chark-SM 2016

Följ anvisningarna mycket noga enligt nedan.

Ni ska ha fått ett följebrev med denna information, ett kvitto, kodetiketter samt ”Tävlingsblankett CharkSM 2016.xls.”
Produkterna skall vara SP Food and Bioscience, på nedanstående adress, tillhanda 20-21 september mellan kl 8:00 och 16:00. För produkter utanför denna tid kan vi inte garantera produktkvalitet och kylkedja.

På blanketten ”Tävlingsblankett CharkSM 2016.xls.” anges följande uppgifter:

*Företag      *Kontaktperson      *E-post

För varje produkt lämnas uppgifter om:

*Klass      *Kod      *Produktnamn      *Produktuppgifter

Observera att ange EXAKT rätt företagsnamn, produktnamn osv på blanketten, då det är dessa uppgifter som kommer att användas i media, diplom etc.

Under produktuppgifter anger ni information som är av stor betydelse för domarna (mer information och exempel hittas direkt i filen.) Informationen ni ger om produkten har avgörande betydelse för att ge domarna rätt förutsättningar för en korrekt bedömning. En utförlig beskrivning om produkterna är ett starkt önskemål från domarna. Glöm inte att spara filen innan ni skickar den. Då den är er enda förteckning över vilken produkt som har vilken kod. Detta är ditt underlag på vad du skickat in till Chark-SM 2016.

Ifylld blankett mejlas till info@charksm.se

Klimatanpassade och ekologiska produkter bedöms först kvalitetsmässigt i sin respektive klass och därefter till respektive hedersutmärkelse. Vi återkommer med mer information om hur klimatanpassade och ekologiska produkter anmäls.

Skicka in produkt
• Skicka ca 2 kg av varje produkt i minst 2 förpackningar. Alla produkter skall skickas in i 2 exemplar, fördelade i mindre förpackningar. Av helköttsprodukter kan skickas in mer än 2 kg.

• Produkter ska skickas in hela. Säljs produkten skivad ska hel produkt skickas in för att kunna bedömas på rätt sätt. För bacon ska både en skivad och en hel variant skickas in. Om ett företag exempelvis har ett särskilt recept för den påläggsskinka som säljs skivad är det den varianten som ska skickas in som hel produkt för bedömning om man vill kunna märka dess förpackning med eventuella medaljer. Det måste framgå i produktnamnet att det är den skivade produkten som anmälts.

• Produkt, tarm och produktförpackning får inte vara försedda med något namn eller logga som kan avslöja produktens tillverkare. Produkterna måste vara helt neutrala.

• Märk varje produkt med de utskickade kodetiketterna.

• OBS! Var noga med rätt tävlingsklass för varje produkt! En specifik produkt får endast delta i en klass.

• Kontrollera kodetikettens vidhäftning och använd ytterpåsar för att skydda mot fukt under transporten.

• Packa de kylda produkterna väl, i en kraftig kartong, tillsammans med kylklampar eller is i förslutna vakuumpåsar. Samtliga kartonger måste vara märkta med företagsnamn.

• Bifoga en utskrift av ifylld ”Tävlingsblankett CharkSM 2016.xls”. Blanketten mailas också in till info@charksm.se. Var noga med att fylla i blanketten! Det är denna text som sedan går vidare till bedömningar, hemsida och media.

• Produkterna skall vara SP Food and Bioscience tillhanda 20– 21 september mellan 08:00 och 16:00. För produkter utanför denna tid kan vi inte garantera produktkvalitet och kylkedja.

• Skicka paketet med lämplig transport till:

SP Food and Bioscience  Märk paketet: Chark-SM, Kylvara och Ert företags namn
Annika Altskär
Frans Perssons väg 6
412 76 Göteborg

Överblivna produkter skänks till lokala välgörenhetsorganisationer. Faktura skickas separat.

Har ni några frågor är ni hjärtligt välkomna att ringa Annika Altskär på tel. 010-516 66 22

Försändelser som inte uppfyller kriterierna ovan diskvalificeras.